Výlet nejlepších sběračů na Macochu

Výlet nejlepších sběračů na Macochu

 

Dne 13. 9. 2018 vyrazilo 45 nejlepších sběračů starého papíru ve školním roce 2017/2018 na výlet, který pro ně připravili členové O.s. Komenius. Autobus zavezl výletníky ke Skalnímu mlýnu, odkud se prošli ke vchodu do Punkevní jeskyně. Suchá část prohlídky jeskyně končila na dně propasti Macocha. Druhou část jeskyně si projely děti na lodičkách. Po svačině a nezbytném nákupu suvenýrů vyšlapali výletníci turistickou trasu na „Horní vyhlídku“ nad Macochou. Sladká odměna – lízátko, potěšila nejvíc malé turisty, kteří hravě zvládli poměrně velké terénní převýšení.

 

Poděkování patří členům „Komenia“ za zorganizování výletu a pí Vašinové, Bednaříkové,  

a Ševčíkové za doprovod.

Za vedení školy Mgr. Fikarová