Den oteřených dveří v Mateřské škole Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí