Distanční výuka pro předškoláky MŠ Předmostí

Milí rodiče,

naše mateřská škola zahajuje DISTANČNÍ VÝUKU pro předškoláky. Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace – momentálně z důvodu uzavření všech MŠ.

 

 

Paní učitelky ze třídy Kopretina a Berušky Vám připravily soubor úkolů po dobu uzavření školky. Tyto úkoly si prosím všichni, kteří máte povinnou předškolní docházku, vyzvedněte osobně ve školce, a to:

– pro předškoláky z KOPRETINY ve čtvrtek 4. 3. 2021 v době od 9 – 10 hod nebo 15 – 16 hod

– pro předškoláky z BERUŠEK v pátek 5. 3. 2021 v době 10 – 11 hod nebo 15 – 16 hod

Vypracované ÚKOLY dětem schraňujte a po otevření školičky je p. učitelkám odevzdejte. Práce budou dětem založeny do jejich portfolií. Zadané úkoly mohou samozřejmě plnit i mladší děti ve chvílích, kdy jim pobyt doma bude už dlouhý.

 

 

 

Níže v odkazech také naleznete další typy, jak u předškolních dětí rozvíjet jednotlivé oblasti.

 

Další zdroje a materiály, weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání: