Dočasné omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,
v návaznosti na zasedání krizového štábu města dne 16. 3. 2020 sdělujeme následující:

 

S účinností od 17. 3. 2020 se omezuje provoz mateřských škol a to tak, že odloučená pracoviště mateřských škol budou uzavřena a děti z těchto
mateřských škol pojme (v případě zájmu rodičů) kmenová mateřská škola. Z našich MŠ se přerušuje provoz MŠ Vinary a MŠ Čekyně.

 

 

Děti zaměstnaných rodičů mají možnost docházet do MŠ Pod Skalkou, která zůstává v provozu.

Sledujte další informace.