Informace pro rodiče MŠ Předmostí

Vážení rodiče, vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR
a k mimořádným opatřením ČR ohledně koronaviru
Vás žádáme o součinnost a ohleduplnost.

 

!!! POKUD VAŠE DÍTĚ VYKAZUJE JAKÉKOLI ZNÁMKY

RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

(rýma, kašel a podobně nebo známky střevního či zažívacího problému),
UČIŇTĚ OPATŘENÍ A NECHTE SVÉ DÍTĚ DOSTATEČNĚ
DLOUHOU DOBU NA VYLÉČENÍ DOMA !!!

 

Pro zdravé děti, které nepřišly do kontaktu s rizikovými faktory, zůstává MŠ otevřena.

 

V tomto období je nezbytně nutné, aby v mateřské škole byly pouze zcela

zdravé děti, proto nyní více než jindy upozorňujeme na zdravotní obtíže Vašich dětí.

 

Toto doporučení byste měli dodržovat vždy, jinak ohrožujete zdraví nejen dítěte svého, ale dětí ostatních i všech zaměstnanců.

 

Děkujeme za pochopení.