Informace o platbě školného pro MŠ

Rodiče dětí  z MŠ, kteří ještě neuhradili školné za měsíc BŘEZEN, mají možnost bezhotovostní úhrady:

 • číslo účtu – 9437831/0100 (KB)
 • do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠNUTNÉ!
 • do Variabilního Symbolu vložte – NUTNÉ :
  • kód mateřské školy:
   • 01 pro MŠ Pod Skalkou, Předmostí
   • 02 pro MŠ Vinary
   • 03 pro MŠ Čekyně
  • datum narození dítěte
   • ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016)
  • (příklad VS pro dítě z MŠ Vinary, narozené 15.3.2016 – 0215032016)
 • datum splatnosti (termín úhrady) do 27.3.2020
 • Částka k úhradě: 350,- Kč

 

 • Pokud dojde k přerušení provozu MŠ na déle než 5 pracovních dní, bude vám poměrná část školného vrácena.

Děkujeme za pochopení.