Dodatek č. 1 o distanční výuce dětí v povinném předškolním vzdělávání