MŠ Předmostí – Berušky- Beseda s p. knihovnicí v MŠ