MŠ Předmostí – Kopretinky v MŠ, program EVVO-DEN ZEMĚ