MŠ Předmostí – Včeličky – Výlet na Hanácký dvůr v Polkovicích