MŠ Předmostí – všechny třídy – Vánoční pohádka – M. Borošová