Mateřinka v Předmostí pořídila čističku vzduchu

Mateřinka v Předmostí pořídila čističku vzduchu

Prostory, kde se denně schází větší počet lidí, jsou, co se přenosu onemocnění týče, těmi rizikovými. Mezi takové prostory patří právě školská zařízení. Děti bývají velmi náchylné k nákaze, a tak stačí, když spolužák přijde do školky jen v počátečním stádiu nemoci, kdy se o něj viry nebo
bakterie teprve pokouší, a s nastupující nemocí se domů nevrací sám. Rozšiřování virů, bakterií a koneckonců i plísní a roztočů jsme se rozhodli eliminovat pořízením čističky vzduchu. Ta sice nezabrání tomu, aby do uzavřeného prostoru vnikly škodlivé mikroorganismy, ale výrazně omezí riziko přenosu vzduchem a záhy si s nimi poradí. Ocení to mimo jiné i děti s alergií, které často špatně snášejí příchod do nového kolektivu. Vzdoušek ve třídě čistíme nejen přes den, ale také při odpočinku na lehátku.