Co je ve školce nového?

Co nabízíme?

Mateřská škola je umístěna v krásné lokalitě v místní části města Přerova v obci Čekyně. Výhodou školky je její poloha blízko zdejšího lesa s možností vycházek do malebné přírody. 

V budově školky se nachází dvě třídy – třída pro mladší děti „Sovičky“ a pro starší děti „Sluníčka“. Do každé třídy dochází 24 dětí. Herny jsou prostorné, dobře vybavené hračkami a pomůckami. Od roku 2016 má školka profilaci na keramiku. Byla zde vybudovaná keramická dílna s keramickou pecí. V malé dílničce v suterénu si děti rozvíjí svoji tvořivost a fantazii a pod jejich prstíky vznikají krásné výrobky.  

Chloubou školky je zahrada umožňující celoroční aktivity dětí na čerstvém vzduchu. Je zde velké pískoviště, průlezky a hrací prvky, ale také zde děti mají záhonky, na kterých pěstují některé druhy zeleniny a květiny. Rodiče jistě ocení to, že si jejich děti hrají ve zdravějším ovzduší, než je tomu v rušném městě.

Škola pravidelně pořádá různé akce pro děti. Jsou to divadelní představení, vystoupení umělců a naučné programy konané přímo v mateřské škole, nebo návštěvy kulturních a sportovních akcí v Přerově.

Dále škola nabízí:

 • Individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vstřícný přístup zaměstnanců MŠ k rodičům a možnost každodenních konzultací rodičů s učitelkou
 • Pro rodiče a děti organizujeme společná tematická tvoření, besídky, odpolední akce a hry na školní zahradě
 • Spolupráce se ZŠ, návaznost při vstupu do 1. třídy ZŠ, zachování stávajícího dětského kolektivu.

Děti mají možnost docházet do školních zájmových kroužků, které probíhají v době provozu školy:

 • „Keramické hrátky“
 • „Povídání se Sluníčkem“ – logopedická prevence
 • „Cvičení se Šášou – pohybově – taneční kroužek
 • předplavecký a lyžařský výcvik
 • „Hudebníček“ – malý sboreček
 • angličtina

Plány

Rozdělení tříd

 • Sovičky: mladší děti
 • Sluníčka: starší děti

Provozní doba

 • Pracoviště MŠ: Jabloňova 4, 751 24 Přerov, Přerov VII – Čekyně
 • Počet tříd: 2; Sluníčka, Sovičky
 • Zahájení provozu: 6:15 hodin; všechny děti se scházejí ve třídě Sluníčka do 7:15 hod
 • Provoz MŠ: Celodenní provoz MŠ je od 6:15 do 16:30 hodin, od 2.9.2019.
 • Ukončení provozu: 16:30 hodin

Režim dne

Organizace dne v MŠ Čekyně

6:15 – 8:00

 • Scházení dětí
 • Spontánní hra dle výběru dětí

8:00 – 8:30

 • Námětové hry, tematické činnosti, pracovní a výtvarné činnosti

8:30 – 8:50

 • Ranní komunikační kruh
 • Ranní pohybové aktivity

8:50 – 9:15

 • Hygiena, přesnídávka

9:15 – 9:45

 • Didaktické řízené činnosti, tematické bloky
 • Spontánní i záměrné učení ve skupině i individuálně
 • Jazykové chvilky a smyslové hry dle ŠVP

9:45 – 11:45

 • Pobyt venku

11:45 – 12:15

 • Hygiena a oběd

12:15 – 14:00

 • Hygiena, odpočinek, náhradní nespavé aktivity

14:00 – 14:15

 • Oblékání, hygiena, svačina

14:15 – 16:30

 • Odpolední zájmové činnosti do rozchodu dětí
 • Individuální práce
 • Spontánní hra

Provoz MŠ :  6:15 – 16:30 hod

Platné od 1. 9. 2021 pro školní rok 2021/22

Naše adresa

ms.cekyne@zsjakprerov.cz

+420 581 211 047

Jabloňová 31/4, Přerov VII-Čekyně, 751 24

Odhlášení obědů: +420 730 807 613