MŠ Čekyně – Obousměrná uzavírka silnice Předmostí – Čekyně

Vážení rodiče,

z důvodu výkopových prací v Čekyni – výstavby nové kanalizace – bude od 9. 3. 2020 uzavřena komunikace mezi Přerovem – Předmostím a Čekyní. Silnice nebude průjezdná v obou směrech a veškerá doprava bude odkloněna přes Žeravice.

Stávající zastávka Čekyně škola (u kapličky) nebude bohužel obsluhována a náhradní bude až na konci Čekyně, kde není žádný chodník. Z těchto důvodů nelze zajistit bezpečnost dětí, a proto jsme nuceni zrušit svoz.

Toto omezení by mělo trvat do konce března. Jakmile budeme znát další podrobnosti, rádi Vás ihned informujeme.

Děkujeme za pochopení. Tým MŠ

 

 

Mapa uzavírky:

 

Výlukové jízdní řády:

 

Výstavba kanalizace v Čekyni – informace k jízdním řádům linek č. 107, 510 a 513

 

Z důvodu výstavby stoky A dojde v době od 9.3. do 21.4.2020 k úplné uzavírce krajské komunikace, ulice Pod Lipami. V rámci této uzavírky dojde k podstatné změně jízdního řádu linky č. 107 – Přerov – Žeravice – Čekyně, linky č. 510 Přerov – Penčice – Tršice – Lipňany a linky č. 513 Přerov – Žeravice – Kokory – Tršice – Lipňany.

 

Výlukové jízdní řády všech linek jsou koncipovány na celou dobu trvání výluky a proto je v nich uvedena zastávka Čekyně – škola jako konečná i nástupní.

 

V době od 9.3. do 29.3. bude linka č. 107 zajíždět pouze na zastávku Čekyně – dolní konec a z této zastávky také vyjíždět. Linka pojede trasou Přerov – Předmostí – Žeravice – Čekyně a zpět.

 

V době od 9.3. do 29.3. bude linka č. 510 vyjíždět z Přerova, dále pojede na Žeravice, kde nebude zastavovat a bude zajíždět pouze na zastávku Čekyně – dolní konec, zde se otočí a pojede do Penčic, Tršic a Lipňan.

 

V době od 9.3. do 29.3. bude linka č. 513 vyjíždět z Přerova přes Žeravice na zastávku Čekyně – dolní konec, zde se otočí a pojede přes Žeravice do Kokor, Tršic a následně do Lipňan.

 

Po ukončení výstavby stoky A v úseku autobusová zastávka Čekyně-škola – hostinec Pod Lipami, budou linky č. 107, 510 a 513 zajíždět až do zastávky Čekyně-škola. Předpoklad je termín od 1.4. V případě změny termínu budou občané včas informováni.

 

Po ukončení výstavby stoky A na ulici Pod Lipami dojde k výstavbě hlavní stoky na ulici Jabloňová a to v termínu od 21.4. do 12.7. Z tohoto důvodu bude změněn jízdní řád linky č. 107 a linka bude zajíždět z Přerova do Čekyně a zpět. O tomto jízdním řádu budou občané včas informováni.

 

Veškeré informace budou zveřejňovány na internetových stránkách města Přerova.

Kontakty na zhotovitele a stavební dozor jsou uvedeny v materiálech na těchto stránkách nebo ve vývěsní skříňce Místního výboru Čekyně.