Náhradní prázdninový provoz MŠ Předmostí 2021

Mateřská škola Předmostí poskytuje náhradní prázdninový provoz od pondělí 2. srpna do pátku 20. srpna 2021.

V době od 12. do 30. července 2021 je MŠ uzavřena.

Ve dnech od 1. do 9. července a od 23. do 31. srpna 2021 je MŠ otevřena pro kmenové děti MŠ Předmostí.

 

Žádost o přijetí ke stažení ZDE

 

 • žádosti o přijetí přijímáme od pondělí 17. května (ne dříve!) nejpozději do pátku 28. května 2021 v MŠ Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí, vkládejte v zalepené obálce do poštovní schránky označené textem „ŽÁDOST – prázdninový provoz“
 • jako přílohu žádosti doložte oboustrannou kopii evidenčního listu dítěte (vyžádáte si ve Vaší kmenové mateřské škole a přiložíte)
 • úplatu školného uhraďte v hotovosti ve čtvrtek 17. 6. 2021 ve třídě Včeličky MŠ Předmostí (přízemí), děti s povinnou předškolní docházkou a OŠD školné neplatí
 • výše školného:
   • 1 den náhradního provozu 19,- Kč
   • 2 dny náhradního provozu 39,- Kč
   • 3 dny náhradního provozu 58,- Kč
   • 4 dny náhradního provozu 78,- Kč
   • 5 dní náhradního provozu 97,- Kč
   • celých 15 dní náhradního provozu 293,- Kč
 • pokud jste z důvodu pobírání dávek v hmotné nouzi osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání, doložte kopii rozhodnutí o osvobození od úplaty
 • stravné uhradíte ve své domácí jídelně, o prázdninovém provozu bude pro děti pouze celodenní strava, v případě, že půjde dítě po obědě domů, dostane odpolední svačinku s sebou
 • doklad o úhradě stravy a školného předložíte v den nástupu dítěte ke kontrole třídní učitelce
 • děti se přijímají do naplnění kapacity MŠ
 • další MŠ, které náhradní provoz zajišťují:
  • 12. 7. – 30. 7. 2021 MŠ Jasínkova, MŠ Máchova 14  a MŠ Máchova 8 
  • 2. 8. – 20. 8. 2021 MŠ U Tenisu, MŠ Komenského