Poděkování

Děkujeme všem rodičům za vstřícnost, pomoc a zájem o dění u nás ve Vinarech.

Přejeme Vám krásné léto. Užijte si svých dětí a v září se těšíme na shladanou.

Budoucím školákům a jejich rodičům přejeme dobrý start do nové etapy života.

Kolektiv MŠ Vinary