Obnovení provozu třídy Včeličky v MŠ Předmostí

Třída Včeliček MŠ Předmostí je po karanténě opět v provozu od 17. 12. 2020.
Školné na prosinec pro děti z této třídy činí 103,- Kč.