Sběr papíru v mateřských školách

SBĚR PAPÍRU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Soutěž ve sběru papíru bude probíhat v termínu od 1. 10. 2020 do 28. 5. 2021.
Předpokládané slavnostní vyhlášení proběhne v druhé polovině měsíce června 2021.

 

Starý papír – pouze noviny, časopisy a knihy;
nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad

 

mohou rodiče/rodinní příslušníci v rámci soutěže odevzdávat ve sběrných dvorech (v provozní době), tj. sběrný dvůr Na Hrázi 17 a sběrný dvůr Želatovská.
V případě odevzdávaného papíru s hmotností větší než 100 kg je možné využít také skládku v Žeravicích (taktéž v provozní době).

 

Sběrný kontejner se již nebude vozit do MŠ.

DĚKUJEME RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI A PODPORU NAŠÍ MATEŘINKY V SOUTĚŽI