Sběr papíru v MŠ Předmostí

Ve dnech 5. – 7. 3. bude v mateřince

Pod Skalkou probíhat
SBĚR PAPÍRU

Kontejner bude přistaven na zahradě MŠ.