Sdělení pro rodiče nově přijatých dětí

Rodiče nově přijatých dětí do MŠ Vinary k 1.9.2019 si mohou vyzvednout Rozhodnutí o přijetí v MŠ do 4.7.2019 (denně do 15.30 hodin). Nutno odevzdat Evidenční list potvrzený od lékařky.