Seznam pomůcek pro 4. ročník

Aktovka (batoh)
Složky na sešity
Přezůvky se světlou podrážkou
Vybavené pouzdro
Pravítko dlouhé, pravítko s ryskou

Cvičební úbor

Během prvního týdne vybereme od žáků finanční prostředky na zakoupení výtvarných potřeb,
sešitů, pracovních sešitů a dalších pomůcek. Jsme přesvědčeni, že tímto způsobem
organizace dojde k ušetření vašich finančních prostředků i času.