Školné za květen a červen MŠ Předmostí

VYBÍRÁME ŠKOLNÉ ZA KVĚTEN A ČERVEN, CELKEM 391,- kč

 

  • 185,- květen – 144,- Kč přeplatek z března = 41,- Kč
  • červen 350,- Kč
  • 41 + 350 = 391,- Kč

 

Školné 391,- platí VŠICHNI, i děti, které v květnu nebo červnu nedochází do MŠ.

Neplatí pouze předškoláci a děti s OŠD.

 

 

Způsob placení – v hotovosti u třídní učitelky nebo nejlépe na účet:

  • číslo účtu – 9437831/0100 (KB)
  • do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠ – NUTNÉ!
  • do Variabilního Symbolu vložte – NUTNÉ:
    • kód mateřské školy: 01 pro MŠ Pod Skalkou, Předmostí
    • datum narození dítěte ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016)
    • (příklad variabilního symbolu pro dítě z MŠ Předmostí, narozené 15.3.2016 – 0115032016)

 

  • datum splatnosti (termín úhrady) do 15.6.2020
  • částka k úhradě: 391,- Kč