Snížená úplata MŠ Čekyně

Vzhledem k přerušení provozu na Mateřské škole Čekyně v období 18. až 26. října 2021 informujeme o snížení úplaty za měsíc říjen.
Vypočítaná poměrná výše úplaty činí pro MŠ Čekyně, měsíc říjen 2021, částku 198,- Kč.
Rozdíl mezi zaplacenou běžnou výší úplaty a sníženou úplatou bude zákonnému zástupci dítěte v průběhu listopadu vrácen. V případě bezhotovostní úhrady zpět na účet, jinak v hotovosti.

Na měsíc listopad se platí opět částka 305,- Kč.
Děkujeme za pochopení. Vedení školy