Úhrada školného za květen a červen MŠ Vinary

ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Vážení rodiče,

prosíme o bezhotovostní úhradu školného za měsíc KVĚTEN A ČERVEN dohromady 360,- Kč  do 27. 5. 2020.

Vysvětlení:

za měsíc březen je Vám vrácen přeplatek po uzavření MŠ 175,- Kč a za květen činí školné od 18. 5. 2020 185,- Kč.
Rozdíl 10,- Kč = výsledné školné za květen, k tomu již nyní vybereme 350,- Kč za červen.

 

Pokyny k bezhotovostní úhradě:

 • číslo účtu – 9437831/0100 (KB)
 • do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠ = NUTNÉ!
 • do Variabilního Symbolu vložte = NUTNÉ :
  • o kód mateřské školy: 02
  • o datum narození dítěte: ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016)
  • o (příklad VS pro dítě z MŠ Vinary, narozené 15.3.2016 – 0215032016) = NUTNÉ!
 • datum splatnosti (termín úhrady) do 27.5.2020
 • částka k úhradě (oba měsíce dohromady): 360,- Kč.