Úplata za předškolní vzdělávání MŠ Vinary

Nevybíráme hotově, uhraďte prosím NA ÚČET:

 • číslo účtu – 9437831/0100 (KB)
 • do Poznámky příkazu k úhradě – jméno a příjmení dítěte, název oddělení MŠ – NUTNÉ!
 • do Variabilního Symbolu vložte – NUTNÉ:
  • kód mateřské školy: 02 (pro MŠ Vinary)
  • datum narození dítěte ve formátu “ddmmrrrr” (př. 15032016 pro 15.3.2016)
  • (příklad variabilního symbolu pro dítě z MŠ Vinary, narozené 15.3.2016 – 0215032016)
 • datum splatnosti (termín úhrady) do 18. dne v měsíci
 • částka k úhradě: 430,- Kč
 • neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky