Zahájení zájmových kroužků v MŠ Předmostí od října 2020

„Sportovní kroužek“ – každé úterý 15:00 – 15:45 hod v MŠ

„Logopedické cvičení“ – každou středu v MŠ dle rozpisu (15:00 – 16:00 hod)

„Sportovní hry“ – 1x za 14 dní ve středu dopoledne – házenkářský klub Žeravice

 

Více informací dle aktuální epidemiologické situace obdržíte u třídních učitelek.