Zápis do kroužků SVČ

ZÁPIS

do kroužků Střediska volného času proběhne 11. 9. 2019 od 15. 30 do 17.00 hod. v tělocvičně školy.

 

Jiný způsob přihlášení:

Zájemce si může stáhnout přihlášku a odchodový lístek na webu školy (Ke stažení / Tiskopisy pro rodiče – SVČ) a vyplněné odevzdat do 27.9.2019 u paní Mgr. Jitky Kreselové
(dveře č. D 203 – pavilon D)

 

Nabídka kroužků (viz. obrázek níže) je dále vyvěšena na Stránce SVČ a na úřední desce u vchodu školy.