Zápis do kroužků SVČ

Zápis do kroužků proběhne 12.9.2018 od 15:30 do 17:00 hod v tělocvičně školy

 

Nabídka kroužků je vyvěšena na webových stránkách ( SVČ ) a na úřední desce u vchodu školy.

 

Jiný způsob přihlášení:

Zájemce si může stáhnout přihlášku a odchodový lístek z Dokumenty ke stažení a vyplněné odevzdat do 27.9.2018  u paní Mgr. Jitky Kreselové ( dveře č C208 – 2. stupeň)