Zápis do MŠ Předmostí

 

“K zápisu k předškolnímu vzdělávání 2. května a 3. května 2022 si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/202 Sb.  Pro tyto děti bude mimořádný zápis v termínu od 1. června do 15. července 2022. Konkrétní datum bude upřesněno koncem května.”