Zápis do MŠ Předmostí

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

 

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. – 16. 5. 2020.  

 

K zapsání dítěte do naší mateřské školy je potřeba podniknout tyto kroky:

1) tisk vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (www.zsjakprerov.cz)

2) tisk Čestného prohlášení k očkování (www.zsjakprerov.cz)

3) pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte ze všech stran (dle opatření MŠMT není nutné navštěvovat lékaře, postačí doložit čestné prohlášení o očkování a kopii očkovacího průkazu)

4) pořízení kopie rodného listu dítěte

 

Kritéria k přijetí ZDE

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ke stažení ZDE

Čestné prohlášení k očkování ZDE

 

 


Všechny tyto řádně vypsané a podepsané dokumenty je nutné doručit do naší mateřské školy (v období od 2. 5., nejpozději do 16. 5. 2020) jedním z následujících způsobů:

1) dodáním v obálce na označené sběrné místo v MŠ (ve vstupním prostoru do budovy) a to v pondělí 4. 5. od 8.00 do 12.00 hod nebo úterý 5. 5. od 12.00 do 17.00 hod

2) e-mailem: ms.podskalkou@zsjakprerov.cz (v tomto případě je nutné poslat žádost jako přílohu a opatřit uznávaným elektronickým podpisem!!!)

3) poštou: Mateřská škola Pod Skalkou 13, Přerov – Předmostí, 75124 (nejlépe doporučeně)

4) do datové schránky školy (ID datové schránky: n8gmyse)


 

Rozhodnutí o přijetí vydá ředitel školy bezodkladně po zápisu (nejpozději však do 30 dnů). Výsledky budou zveřejněny na vstupních dveřích MŠ a školním webu www.zsjakprerov.cz pod registračním číslem, které Vám bude přiděleno a zasláno na e-mailovou adresu nebo formou SMS ihned po přijetí žádosti. V případě dotazů ohledně zápisu volejte na tel. číslo 724 211 277.