Zápis do MŠ Vinary a Čekyně

Zápis do MŠ Čekyně a MŠ Vinary probíhá v termínu 2. – 3. května 2022.

V tomto termínu se zákonný zástupce dítěte osobně dostaví do MŠ, a to v čase od 8 do 17 hodin.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (kdo bude žádost podávat).
K zápisu k předškolnímu vzdělávání 2. května a 3. května 2022 si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/202 Sb.  Pro tyto děti bude mimořádný zápis v termínu od 1. června do 15. července 2022. Konkrétní datum bude upřesněno koncem května.”