Zápis ukrajinských dětí do MŠ

 

Zápis pro děti z Ukrajiny do přerovských mateřských škol

K zápisu k předškolnímu vzdělávání mohou podat přihlášku jen cizinci s poskytnutou dočasnou ochranou nebo s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Zápis proběhne ve všech mateřských školách zřizovaných statutárním městem Přerovem v pondělí 6. června a v úterý 7. června 2022 od 8.00 do 16.00 hodin
Ředitel postupuje při organizaci zvláštního zápisu standardním způsobem dle § 34 odst. 2 školského zákona. Při zápisu rodiče předloží k nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum o strpění nebo o dočasné ochraně);

 

a

 

potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)
(pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat):

 

 

 

Запис дітей з України до дитячого садка м. Пршерова

Документи на зарахування до дошкільного закладу можуть подати лише іноземці, які мають тимчасовий захист або мають спеціальну візу (vízum strpění) для перебування в Чеській Республіці відповідно до §2, п. 5 Закону № 67/2022 Зб., Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України внаслідок вторгнення військ Російської Федерації.

 

Запис відбуватиметься в усі дитячі садки, засновані статутним містом Пршеров у понеділок 6 червня та вівторок 7 червня 2022 року з 8:00 до 16:00

 

Директор організовує спеціальну реєстрацію в стандартному порядку відповідно до §34 п. 2 1Закону про освіту.

 

При реєстрації батьки подають оригінал документу, що підтверджує особу дитини та особу законного представника (спеціальну візу (vízum strpění) або тимчасовий захист);

 

і підтвердження педіатра про те, що дитина пройшла призначені регулярні щеплення, чи має докази того, що вона має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію через протипоказання (§50 Закону № 258/2000 Зб. про охорону здоров’я населення та внесених змін до відповідних законів регулювання.)

(примітка: не відноситься до дитини, яка досягла п'ятирічного віку до початку навчання з 1 вересня відповідного шкільного року).